درباره سامانه

ضرورت سامانه

برند رضوی، سرمایه‌ای ملی است که باید حفاظت از آن در عرصه ملی و بین‌المللی را بیش از پیش در دستور کار قرار داد. این برند به واسطه انتساب به بارگاه امام رضا(ع)، نه تنها باید در داخل کشور شناخته‌‌تر شود، بلکه این نیاز وجود دارد تا در حوزه بین‌المللی نیز به جهانیان شناسانده و معرفی شود.
بر این اساس لازم است تا برای برند ارزشمندی نظیر رضوی، مدیریت یکپارچه‌ای ایجاد شود تا از حقوق آن در عرصه‌های داخلی و خارجی حفاظت شود.

فرآیند سامانه

در این راستا سامانه صیانت از برند با پنل های ارزیابی: ۱- محصول/خدمت، ۲- حقوقی، ۳- کانال عرضه  و ۴- برنامه های ترویجی در مدیریت تعالی و صیانت موسسه کیفیت رضوی طراحی و در دسترس فعالان حقیقی و حقوقی کسب و کارها قرار گرفته است و مجموعه های ذیل سازمان اقتصادی رضوی و خارج از آن نیز می توانند با ورود به این درگاه مجازی از مزایای حوزه برند اعم از اعطای مجوز برند رضوی، افزایش دامنه برند، برون سپاری برای تولید محصولات یا ارائه خدمات، بهره مند گردند. همچنین در این سامانه، امکان استفاده از مشاوره و آموزش موسسه در حوزه های کیفیت، تعالی سازمانی و ارتقاء ارزش برند نیز پیش بینی شده است.

در این فرایند هر شرکت پس از ثبت نام و ارائه نوع درخواست خود در سامانه، وارد چرخه ارزیابی دو مرحله ای شامل ارزیاب و مدیر سامانه می شود و در نهایت پس از انجام فرایندهای ارزیابی که در آن امکان تجدید نظرخواهی نیز وجود دارد نسبت به نوع درخواست آن شرکت تصمیم گیری خواهد شد. 

مالکیت برند

شایان ذکر است مالکیت برند رضوی از سوی سازمان اقتصادی به موسسه کیفیت واگذار شده است و اعطاء آن به هر مجموعه دیگر با احراز شرایط مذکور در سامانه امکان پذیر خواهد بود لیکن عملکرد تمام شرکت های دارای برند رضوی در این سامانه به منظور اطمینان از سیر تعالی شرکت بطور مستمر رصد شده و تصمیم گیری نسبت به کاهش دامنه، تعلیق و یا ابطال آن در حوزه اختیارات این موسسه می باشد.

نقشه لوگوهای موسسات و شرکت های تابعه سازمان اقتصادی رضوی